Öjersjö återvinning öppet. Öppettider till Återvinningscentral i Öjersjö

Återvinningscentraler

Öjersjö återvinning öppet

Ju mer du sorterar och återvinner, desto lägre blir kostnaden. Besök respektive kommuns webbplats för ytterligare information kring öppettider. Samlaren Samlaren är ett skåp där du kan lämna batterier, glödlampor och lågenergilampor och mindre elektronikprylar som hörlurar och mobiltelefoner. Miljötratten finns att hämta i Kommunservice i kommunhuset. Det kan också vara oljan i burken med tonfisk eller soltorkade tomater. Detta är åtgärder som har med normalt slitage att göra. Fråga din fastighetsägare hur det fungerar där du bor.

Next

Återvinningscentraler i regionen

Öjersjö återvinning öppet

Samhällsbyggnadskontoret äger dessutom rätt att utfärda kompletterande anvisningar. Förutom dessa har du som boende i Ale även tillgång till: Kretsloppsparken Alelyckan, Göteborgs stad I Göteborgs kommun finns även där du förutom att lämna in saker till återvinning har möjlighet att köpa återanvänt byggmaterial, renoverade möbler samt secondhand-kläder och husgeråd. Närmaste återvinningsstation Återvinningsstationer för tidningar och för glas-, kartong-, plast- och metallförpackningar finns på 30 platser i kommunen. Om du vill göra ytterligare besök på återvinningscentralen utöver dina fria besök när du passerar bommarna vid centralen. Finns på b åda återvinningscentralerna.

Next

Avfall och återvinning

Öjersjö återvinning öppet

Detta avfall räknas som verksamhetsavfall. Abonnemanget är löpande och gäller tills du säger upp det. Skruva på miljötratten på en ren plastflaska. Däremot är det viktigt att stängningstiderna respektertas. Du hittar insamlingsskåp för matolja på , och. Regler för avfallshantering All hantering av avfall utgår från bestämmelserna i miljöbalken och avfallsförordningen, föreskrifter om avfallshantering i andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och andra författningar.

Next

Tjörns återvinningscentral

Öjersjö återvinning öppet

Placera ditt sopkärl på rätt sätt Sopkärlet ska vara placerat med hämtningshandtaget och hjulen vända utåt mot vägen. Avgifter och regler Alla som bor eller äger en fastighet i Öckerö kommun betalar en avgift för avfallshanteringen. Till exempel elvisp, hårfön, mobil eller en batteridriven leksak så länge yttermåttet är 25 centimeter eller mindre. Rött att det är många som återvinner. Intäkterna får dock inte överstiga nödvändiga kostnader enligt den så kallade. Följ skyltar mot Hagby avfallsanläggning. Verksamheter och företag betalar inte avfallstaxa som hushåll gör.

Next

Återvinning

Öjersjö återvinning öppet

När du kommer till återvinningscentralen håller du fram kortet mot terminalen. Avgifter för avfallshantering Avgifterna för avfallshanteringen baseras på. Är däcken monterade på fälg har däckhandlaren dock rätt att ta ut en ersättning för avmontering. Häll sedan över det i plastflaskan. Villkoret är att du sorterar ditt avfall i olika behållare så att det kan återvinnas.

Next

SRV återvinning AB

Öjersjö återvinning öppet

Försök istället att hitta nya ägare till dina grejor via köp-och säljsajter på internet eller via köp- och säljgrupper i sociala medier. Kontakta valfri entreprenör på marknaden. Butiker som säljer elprodukter Enligt lagen om producentansvar har butiker som säljer elprodukter skyldighet att ta emot uttjänta elprodukter från konsumenter. De kläder som inte går att använda i befintligt skick återanvänds i andra kontexter — dina slitna jeans kan till exempel bli ljuddämpare i bilar eller stoppning i en madrass. Betalas inte räkningen i tid debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt övriga kostnader för påminnelser och inkasso. Beskrivning På Bromma återvinningscentral kan man lämna alla grovsopor, allt avfall och farligt avfall.

Next