Den danske ordbog. Download Den Danske Ordbog for PC

Bedst — Den Danske Ordbog

Den danske ordbog

Dine lejere betaler husleje til dig hver eneste måned. Derudover kan der valgfrit skrives enkelt eller dobbelt konsonant i bøjningsformer af ordet næb: næb b et, næb b ene. Når sådanne ord indgår som dele af andre ord eller ordformer, sættes der ikke accent: vismand, koksmat, kartoffelmos, syrenhæk, bevis, visdom, præcisering, mosede. Også her tilrådes det at man i tvivlstilfælde søger oplysninger i selve Retskrivningsordbogen. Der nedbrændte et par mindre bygninger: laboratoriet og kontoret.

Next

Synonymordbog

Den danske ordbog

Børnehuset på Holmen et børnehus ved havn Børnehuset på Holmen børnehuset på Holmen et børnehus der ligger på Holmen. Om dobbelt- og enkeltskrivning af konsonanter mellem vokaler, se i øvrigt § 9 og 10. Økonomi- og Erhvervsministeriet Kære Sprognævn jf. En sådan brug af accent er ofte til stor hjælp for læseren: Jeg købte kun én stol dvs. Derudover kan der valgfrit skrives enkelt eller dobbelt konsonant i adjektivet næb b et og verbet næb b es; om fordobling af konsonant efter æ i bøjningsformer, se § 10.

Next

Den Danske Ordbog — www.urgent-curier.ro

Den danske ordbog

Den Danske Ordbog indgår i Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs digitale ordnet, , som også omfatter Ordbog over det danske Sprog med dele af de i 2005 afsluttede supplementsbind samt et dansk tekstkorpus. Tilsvarende er Københavns Havn den korrekte skrivemåde for den havn der hedder sådan; men det er lige så korrekt at betegne den som Københavns havn dvs. Den Danske Ordbog opdateres løbende og er i overensstemmelse med de seneste ændringer i dansk retskrivning. Det kan ikke altid fastsættes at et bestemt ord i enhver sammenhæng skal skrives enten med stort eller med lille. Der ses ved alfabetiseringen bort fra accenter, således at fx é, è og ë alfabetiseres som e, og ç og som c. Det er grunden til at en del af de eksempler der er skrevet med stort her i § 12, kan træffes i andre forbindelser hvor de — fuldt korrekt — er skrevet med lille.

Next

Den Danske Ordbog — www.urgent-curier.ro

Den danske ordbog

Accenten er især til hjælp for læseren i de ord der ellers falder sammen med andre ord eller ordformer: allé, armé, dragé, dublé, entré, karré, passé, piqué, puré, rosé. Det samme gælder slutformler som fx På udvalgets vegne og E. Om brugen af å og aa i navne på firmaer, foreninger og lign. Værket, der udkom i bogform 2003-05, blev udarbejdet på videnskabelig grund af og finansieret af Carlsbergfondet og staten. Han kender vist ikke København særlig godt. Dette er afgørende for at du får maksimalt udbytte ud af denne synonymordbog.

Next

‎Den Danske Ordbog (DDO) on the App Store

Den danske ordbog

Om dobbelt- og enkeltskrivning af konsonanter sidst i ord eller foran andre konsonanter i visse fremmedord, se i øvrigt § 9. Det var det eneste pressionsmiddel de troede på: direkte henvendelse til regeringen. Klarede hun turen uden at vælte? Om gruppesammensætninger i øvrigt, se § 57. Om brugen af store og små bogstaver i flerleddede bogtitler mv. Accenttegn kan bruges over både små og store bogstaver. Bombi Bitt og Jeg Det forsømte forår el. I substantiver der ender på -es, skrives der altid enkelt konsonant, fx aspargesen, birkesene.

Next

Krydsord ordbog / Dansk kryds og tværs ordbog / www.urgent-curier.ro

Den danske ordbog

Man får mulighed for flere opslag ved at tilføje nye ordpar. Sovjetunionen det østlige Tyrki jf. Det drejer sig om følgende fem ord: bredde, vidde, skægget adjektiv , otte, sjette og om suffikset -mæssig fx forholdsmæssig. Man kan dog ikke veksle frit mellem skrivemåder som fx Åse og Aase, og Vestergård og Vestergaard, men bør skrive sådanne personnavne på samme måde som den enkelte bærer af navnet selv skriver dem. På baggrund af data fra den trykte ordbog arbejder Det Danske Sprog- og Litteraturselskab på at udvikle en ny netordbog med funktioner der udnytter internettets muligheder. Denne regel gælder uanset om vokalen foran konsonanten er trykstærk eller ej.

Next

Den Danske Ordbog — www.urgent-curier.ro

Den danske ordbog

Hej Halfdan Super spændende artikel. Alle sprog har mange synonymer, hvilket er med til at skabe variation i sproget. I overensstemmelse med disse principper er ordene afrikaaner, afrikaans, Kanaan, kanaanæer, kanaanæisk og kraal opført i Retskrivningsordbogens alfabetiske del som om de var skrevet med å. Forkortelser som fx dB og pH der begynder med lille bogstav og indeholder et stort bogstav, skrives uændret med lille begyndelsesbogstav i tekstbegyndelse og efter punktum mv. Der sættes dog ikke apostrof efter ordenstal arabertal fulgt af punktum: Christian 4. I sådanne tilfælde anbefales det dog at skrive med lille begyndelsesbogstav: færdselsloven, grundloven, lov om social service, bekendtgørelse af 22.

Next

Krydsord ordbog / Dansk kryds og tværs ordbog / www.urgent-curier.ro

Den danske ordbog

Open the downloaded apk file and install Denne app giver dig nem og hurtig adgang til den mest udtømmende beskrivelse af det moderne danske ordforråd. I enkelte af de ord der kan udtales med både lang og kort vokal, kan der valgfrit skrives enkelt eller dobbelt konsonant, fx gran n et støvgran; lille mængde , trin n ene, tyran n en. Det er i alles interesse at databasen ikke bliver fyldt med fejlagtige ordpar. I praksis kan du starte med at investere i aktier i et fornuftigt tempo allerede fra kroner. I stednavne på norsk og svensk skal der altid skrives å og ikke aa som betegnelse for en å-lyd: Ålesund, Åbo, Borås, Skåne. De gælder heller ikke når der bruges store bogstaver i forkortelser jf. Han spurgte om vej til Tivoli! Ekstra Bladet de uvejsomme Appenniner jf.

Next